Värmland

 Det stora landskapet med 15 kommuner delas in i olika områden och försök att bilda stöd grupper startar.

Utvecklingen av medlemsantalet i Strokeföreningen från Värmland:
2019 01 103 medlemmar

2020 01    74 medlemmar
2021 01    61 medlemmar
2021 10    77 medlemmar

Medlemsantal fördelat på områdena i november 2021.
Västra Värmland         4 medlemmar

Norra Värmland         12 medlemmar
Centrala Värmland    25 medlemmar
Östra Värmland          35 medlemmar

Västra Värmland med Eda, Årjäng och Arvika kommuner. Kontaktperson är Thora Sveinsdottir 0570-80288. Arvika lasarett och Anhörigkonsulent Jenny Karlson har lovat att vara stödjande i arbetet. Planering finns för medlemsmöten.

Norra Värmland med Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors kommuner. Kontaktperson är Thomas Dajén 070 344 41 64. Under våren 2022 kommer medlemsmöten att anordnas.

Centrala Värmland Kil, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Säffle och Grums kommuner. Frågor har gått ut till medlemmarna om någon/några kan vara kontaktpersoner. Ett möte planeras  26 mars på Hotell Gustaf Fröding Höjdgatan 3 i Karlstad. Strokeförbundets ordförande Ove Puisto har lovat att delta. Alla värmländska medlemmar kommer att få en inbjudan. Vill Du delta meddela detta till Inga Blomstrand 070 275 96 52

Östra Värmland med Filipstad, Storfors och Kristinehamns kommuner. Ett samarbete är etablerat med ABF Henrik Hyllsjö i Kristinehamn och anhörigkonsulenterna i Storfors kommun Celia Paakkonen och Kristinehamns kommun Carin Örvinge.

Flera möten är planerade under våren i Kristinehamn.  25 februari och den 8 april på Konferenscentret i Kristinehamn mellan 13.30 – 15.30.  Se under fliken evenemang. Inbjudan har gått ut till alla medlemmar i Östra Värmland och Västra Örebro län. Målsättningen är att hitta kontaktperson/er

 

 

ADRESS

Örebro läns Strokeförening
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro

TELEFON

Tel: 070 275 96 52

E-POST

orebrolansstrokeforening@gmail.com