STROKE- Föreningen i Värmlands Län

”Strokeöverlevarnas och deras anhörigas röst i Värmland”

C

VÅR FÖRENING

Det finns inte någon aktiv Strokeförening i Värmland. Sedan 2018 har Örebro län ansvarat för medlemmarna i Värmland. Målsättningen är att bilda stödgrupper och föreningar i Värmland.

C

BLI MEDLEM

Medlemsskap löses centralt i Strokeförbundet. Vi söker tre olika kategorier av medlemmar, strokeöverlevare, anhöriga och stödpersoner.

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter till Örebro läns strokeförening se nedan.

Medlemsskapets värde

Ge den som insjuknat i stroke / eller anhörig ett aktivt stöd.

Inspirera till och genomföra medlems och gruppaktiviteter.

Genomföra föreläsningar om stroke så kunskapen om stroke ökar i samhället.

Få en aktiv social samvaro med andra som känner igen svårigheterna.

Påverka kommuner och regioner så att möjligheten att komma tillbaka till ett aktivt liv efter stroke ökar.

SWISHA EN GÅVA NU!

Nu är det enklare att bidra till kampen mot stroke.
Swisha en gåva till Strokefonden 900 53 07.

ADRESS

Örebro läns Strokeförening

Mellringevägen 120 B

703 53 Örebro

TELEFON

Tel: 070 275 96 52

E-POST

orebrolansstrokeforening@gmail.com